DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon * IMT   106 2 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
MEHMET ÇOBAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapının iç planlaması yapılırken konfor açısından en mükemmelini elde edebilmek için teknik ve teknolojik olarak mekanların içlerinde kullanılması gereken yapım sistemleri ile ilgili bilgiler öğrenciye verilerek nihai ürün olan kendi tasarımını yapması öğrenim çıktısı olarak değerlendirilebilir.
Dersin İçeriği
Yapıda hangi malzemelerin kullanıldığını tanımlayabilecekler. Malzemelerin üretim yöntemlerini açıklayabilecekler. Malzemelerin nasıl uygulandığını ifade edebilecekler. Yapının bölümlerine uygun malzeme seçebilecekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
   Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
X
13
   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
  Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı Kavramı: Yapı,Yapım, Yapım Sistemleri ile İlgili Tanımlar. Ders materyallerinin hazırlanması.
2 Taşıyıcı Sistemler, Yapı Malzemesi- Yapı Bileşeni- Yapı Elemanı. Ders materyallerinin hazırlanması.
3 Temeller, Temellerde Yük Dağılım: Temellerin Sınıflandırılması. Ders materyallerinin hazırlanması.
4 Duvarlar: Duvarların Oluşumunu Belirleyen Etmen ve Gereksinimler; Mekanik Etmenler, Fiziksel Etmenler. Ders materyallerinin hazırlanması.
5 Duvarların Sınıflandırılması: Duvar Katmanları, Duvar Konstrüksiyonu. Ders materyallerinin hazırlanması.
6 Duvarlarda Kesit Düzenleme. Ders materyallerinin hazırlanması.
7 Bölücü Duvar Sistemleri Ders materyallerinin hazırlanması.
8 Ara Sınav
9 Döşemeler ve Tavanlar: Döşemelerin Tasarımını Belirleyen Etmen ve Gereksinimle Ders materyallerinin hazırlanması.
10 Döşemelerin Sınıflandırılması Ders materyallerinin hazırlanması.
11 Tavan ve Asma Tavan Sistemleri ve Konstrüksiyonu. Ders materyallerinin hazırlanması.
12 Üst Örtü Sistemleri: Üst Örtü Sistemlerinin Sınıflandırılması Ders materyallerinin hazırlanması.
13 Sistem ve Nokta Detayları ile Mekan Tasarımında Yapı İçi Konstrüksiyonun Analizi. Ders materyallerinin hazırlanması.
14 Sistem ve Nokta Detayları ile Mekan Tasarımında Yapı İçi Konstrüksiyonun Analizi. Ders materyallerinin hazırlanması.
15 Sistem ve Nokta Detayları ile Mekan Tasarımında Yapı İçi Konstrüksiyonun Analizi. Ders materyallerinin hazırlanması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar