DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim-II BDC   106 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar TÜFEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin katı modelleme ve yüzey modelleme yapabilecek, mekan oluşturabilecek ve model ve mekanın teknik çizimlerini yapabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Katı oluşturmak Hazır prizmatik katılar Katılarda delik delme, pah kırma, köşe yuvarlama işlemleri Katı modelleri çoğaltma Yüzey oluşturmak Yüzeyleri düzenleme Yüzeyleri çoğaltma ve ayna lama Yüzey modeli katı modele dönüştürme Blok kullanarak mekan oluşturma Referans dosya kullanarak mekan oluşturma Mekandan veri dosyaları hazırlama Sayfa düzeni ve görünüş oluşturma Kesit çizimleri oluşturma Detay oluşturma ve antet hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim yapmak
2) 2 Üç boyutlu ve kendi çalışma alanında projeler ortaya çıkarmak
3) 3 Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim yapmak
4) 4 Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim yapmak
5) 5 Üç boyutlu ve kendi çalışma alanında projeler ortaya çıkarmak
6) 6 Üç boyutlu ve kendi çalışma alanında projeler ortaya çıkarmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katı oluşturmak Sunum Hazırlama Anlatım
2 Hazır prizmatik katılar Sunum Hazırlama Anlatım
3 Katılarda delik delme, pah kırma, köşe yuvarlama işlemleri Sunum Hazırlama Anlatım
4 Katı modelleri çoğaltma Sunum Hazırlama Anlatım
5 Yüzey oluşturmak Sunum Hazırlama Anlatım
6 Yüzeyleri düzenleme Sunum Hazırlama Anlatım
7 Yüzeyleri çoğaltma ve ayna lama Sunum Hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav
9 Yüzey modeli katı modele dönüştürme Sunum Hazırlama Anlatım
10 Blok kullanarak mekan oluşturma Sunum Hazırlama Anlatım
11 Referans dosya kullanarak mekan oluşturma Sunum Hazırlama Anlatım
12 Mekandan veri dosyaları hazırlama Sunum Hazırlama Anlatım
13 Sayfa düzeni ve görünüş oluşturma Sunum Hazırlama Anlatım
14 Kesit çizimleri oluşturma Sunum Hazırlama Anlatım
15 Detay oluşturma ve antet hazırlama Sunum Hazırlama Anlatım
16-17 Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar