DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim TKR   103 1 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ganime Tuğba ERCOŞKUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin temel geometrik çizimleri, görünüşleri, ölçülendirme kurallarını, kesit ve detay çizimlerini yapabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrenci gerekli bilgileri alıp çizim laboratuarında verilen sürede, çizim takımlarını kullanarak teknik resim, kesit ve detaylar çizebilecek ve çizilmiş resimleri okuyabilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik resim malzemelerini keşfeder, bunlarla ilgili pratikler yapar
2) Teknik resim kuralları ile ölçülü çizimleri okur,kendi çizim kağıdına taslağını çizer
3) Teknik resim kurallarını kavrar, bu kurallar ile iş parçasını ilişkilendirir
4) İki boyutlu iş parçası resimlerini planlar , çizer ve ölçülendirir
5) Basit parçalardan başlamak üzere karmaşık ve zor parçaların üç boyutlu olarak tasarlar
6) Üç boyutlu parçaların görünüşlerinin, kesitlerinin ve perspektiflerinin çizilmesini öğrenir, kendi çiziminin yerleşimine karar verir ve kurallarıyla çizimini gerçekleştirir
7) Geometrik çizimler gerçekleştirebilir ,detay çizimi okur
8) Kesit alma kurallarını bilir, kesit resmi Okuyabilir , üç boyutlu parçaların kesit resimlerini çizebilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğru, dikme çizmek Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
2 Geometrik şekiller çizmek Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
3 İzdüşümü kavramı Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
4 İzdüşüm kavramı Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
5 Görünüş çıkarma Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
6 Görünüş çıkartma Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
7 Ölçek ve çeşitleri, Ölçülendirme kuralları Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Teknik resim çizim malzemeleri Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Ölçülendirme elemanları: Ölçü çizgisi, Ölçü oku, Ölçü sınır çizgisi, Ölçü rakamları. Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
10 Kesit alma ve önemi Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 Kesit çeşitleri, Tam kesit, Kısmi kesit, Tarama çeşitleri Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
12 Malzeme ölçüleri, malzeme özellikleri Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
13 Detay çizmek Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
14 Detaylarda işaretlemeler Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
15 Detaylarda işaretlemeler Teknik resim çizim malzemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Teknik resim çizim malzemeleri Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar