DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim-I BDC   101 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Sunum hazırlama
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar TÜFEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Bu ders ile öğrencilerin ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını, temel çizim komutlarını, düzenleme komutlarını, ölçülendirme komutlarını kullanabilmeleri, BDÇ programları arası veri dönüşümleri yapabilecek ve çıktı alabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
 Ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutlar, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, BDÇ programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Bilgisayar destekli tasarım ve çizim ifadelerini anlar
2) 2 Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını kullanır
3) 3 Temel çizim komutlarını kullanır
4) 4 Düzenleme komutları ile çizim sayfası oluşturur
5) 5 Projesinin çıktısını alır
6) 6 Tasarım yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekran düzenleme komutları Sunum Hazırlama Anlatım
2 Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme Sunum Hazırlama Anlatım
3 Çizim komutları ve kullanımı Sunum Hazırlama Anlatım
4 Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme Sunum Hazırlama Anlatım
5 Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme Sunum Hazırlama Anlatım
6 Düzenleme komutlarını kullanabilme Sunum Hazırlama Anlatım
7 Düzenleme komutlarını kullanabilme Sunum Hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav
9 komutlarını kullanabilme Sunum Hazırlama Anlatım
10 Ölçülendirme komutlar Sunum Hazırlama Anlatım
11 Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama Sunum Hazırlama Anlatım
12 BDÇ programları arası veri dönüşümleri Sunum Hazırlama Anlatım
13 BDÇ programları arası veri dönüşümleri Sunum Hazırlama Anlatım
14 Yazıcı ayarları ve çıktı alma Sunum Hazırlama Anlatım
15 Yazıcı ayarları ve çıktı alma Sunum Hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123456789101112131415