DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilgisi IMT   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme özellikleri ile ilgili temel kavramların verilmesi ve bazı yapı malzemelerinin tanıtılması.
Dersin İçeriği
Malzemelerin sınıflandırılması; Malzemelerin fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri; Doğal yapı taşları ve yapıda kullanımları; Pişmiş toprak malzemeler (Tuğla, kiremit, seramik, fayans, sıhhi tesisat malzemeleri) ; Bağlayıcı malzemeler (Çimento, kireç, alçı) ; Beton; Beton elemanlar; Özel betonlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapıda hangi malzemelerin kullanıldığını tanımlar.
2) Malzemelerin üretim yöntemlerini açıklar.
3) Malzemelerin nasıl uygulandığını ifade eder.
4) Yapının bölümlerine uygun malzeme seçer.
5) Gazbeton malzemeler hakkında bilgi sahibi olur.
6) Doğal taşların duvarda kullanımı, taş duvar türlerini bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzemelerin sınıflandırılması, Malzemelerin fiziksel özellikleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Malzemelerin geçirimlilik özellikleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Malzemelerin mekanik özellikleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
4 Doğal taşların oluşumlarına göre sınıflandırılması,taşların özellikleri, kullanım yerleri, uygulamaları. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
5 Doğal taşların duvarda kullanımı, taş duvar türleri. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
6 Pişmiş toprak esaslı yapı malzemelerinin üretimi, sınıflandırılması. Tuğla türleri ve özellikleri. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
7 Tuğla duvar örgüleri, Pişmiş toprak kaplama malzemeleri. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için çalışmalar yapar. Yazılı Sınav
9 Refrakter malzemeler, kiremitler, asmolen bloklar Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kireç ve alçı üretimi, özellikler, yapıda kullanımları, alçı ve kireçten üretilen yapı malzemeleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
11 Alçı levha elemanların yapıda kullanımı Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
12 Çimentonun üretimi, özellikleri, türleri, kullanıldıkları yerler Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
13 Betonun üretimi, taşınması, yerleştirilmesi, kürü, beton sınıfları, Bazı özel beton türleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
14 Betondan üretilen yapı malzemeleri. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Tartışma
15 Gazbeton malzemeler Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için çalışmalar yapar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar