DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ahşap Süsleme Tekniği IMT   201 3 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Bu derste öğrenci ahşap parçaları tornalamaya yönelik yöntemleri bilecek ve uygulayacaktır.
Dersin İçeriği
 El İle Yüzey Oyması, Makine İle Yüzey Oyması, Oyma makinelerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri, Dekupe işleminde kesme, Marketri de yüzeye desen, Marketri de Filato yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüzey Oymacılığı Yapar.
2) Dekupe Oyma Yapar
3) Ahşaba Kakma Yapar
4) Ahşap süslemelerini açıklar
5) Kakma yapım şekillerini sentezler.
6) Oymacılık tekniklerini anlatır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 El İle Yüzey Oyması Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Oyma Kalemleri,Bilenmesi ve Uygulama Yerleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Alçak ve Derin Yüzey Oyma Yapmak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Makine İle Yüzey Oyması Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Oyma Makinelerinin Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dekupe Oyma Parçasını Aplik veya Aplike Uygulaması Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Dekupe İşleminde Kesme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav çalışmaları yapma Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Kakma Harçasını Hazırlamak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kakmada Yüzeye Motif Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kakmada Zemini Oluşturmak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kakma İşleminde Filato Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Marketride Yüzeye Desen Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Marketride Kaplama Parçalarını Birleştirmek Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Marketride Kaplama Parçalarını Birleştirmek Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav çalışmaları yapma Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar