DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Döşeme Teknikleri IMT   205 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle öğrenciye mobilya döşeme yapım teknikleri, kullanılan malzemeler ve makineleri kullanma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrenci İskelet Yapmak, Beyazlama Yapmak ve Yüzey Yapmak işlemini başarı ile uygulayabilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ahşap iskelet üretimini anlar ve açıklar.
2) Ahşap İskelet Üretimi Yapar.
3) Metal İskelet Oluşturma Yöntemlerini Sentezler.
4) Beyazlama Yapar.
5) Yüzeyi Deler.
6) Kumaş Kesimi ve Dikimi Yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İskelet Çatkısı Oluşturmak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İskelet Birleştirme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ahşap İskelet Üretimi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Metal İskelet Oluşturmak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Metal İskelet Birleştirmeleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Metal İskelet Üretimi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sert Zemin Oluşturmak ve Beyazlama Yapmak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık çalışmaları yapma Yazılı Sınav
9 İskelet Üzerine Kolan Zemin Oluşturmak ve Beyazlama Yapmak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yaylı Zemin Oluşturmak ve Beyazlama Yapmak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kumaş Çeşitleri, Seçim Yöntemleri ve Kullanım Yerleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kumaş Kesimi ve Dikimi Çakım Yapmak Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Döşeme yapımı Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Döşeme Teknikleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Döşeme Teknikleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık çalışmaları yapma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar