DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ergonomi IMT   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
MEHMET ÇOBAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin ergonomi kurallarını üretilen ürün, çalışılan tezgah ve makinelere uygulaması. Ergonomi kurallarına bağlı çevre koşulları oluşturmak.
Dersin İçeriği
İnsan anatomik yapısı ve ürün İnsan antropometrik yapısı ve ürün Aydınlatma ve etkileri Yapay aydınlatma ve doğal aydınlatma Çalışma ortamı ve hava hareketleri Kişisel koruyucular ve giysiler Kişisel koruyucular ve giysiler Çalışma ortamında gürültü Ergonomik çalışma tezgah ölçüleri Ergonomi ve çalışma tezgahı uyumu Ergonomik ahşap makine ölçüleri Ergonomi ve ahşap makine uyumu Atölyede ergonomik hareketler Atölyede ergonomik hareket etmemenin sonuçları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ergonomiyi tanımlar.
2) Ergonomik ürün yapar.
3) Ergonomik çalışma çevresi oluşturur.
4) İnsan makine ve çevre uyumu sağlar.
5) Antropometrik ölçüleri kullanır.
6) Sağlıklı ve güvenli çalışmak için vücüt konumlarını belirler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan anatomik yapısı ve ürün Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İnsan antropometrik yapısı ve ürün Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Aydınlatma ve etkileri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yapay aydınlatma ve doğal aydınlatma Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çalışma ortamı ve hava hareketleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kişisel koruyucular ve giysiler Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çalışma ortamında gürültü,titreşim Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Tartışma
Yazılı Sınav
9 Ergonomik çalışma tezgah ölçüleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ergonomi ve çalışma tezgahı uyumu Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ergonomik ahşap makine ölçüleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ergonomi ve ahşap makine uyumu Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Atölyede ergonomik hareketler Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Atölyede ergonomik hareketler Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Atölyede ergonomik hareket etmemenin sonuçları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar