DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Perspektif IMT   213 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar TÜFEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ1. Öğretim Grup:A
MEHMET ÇOBAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin serbest elle çizim yapabilecek ve bilgisayar destekli tekil mobilya iş resimlerini çizebilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mesleki resim kavramının tanım ve sınıflandırılması, Serbest elle çizim yapma, bilgisayar destekli çizim yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geometrik Çizimler Yapabilme
2) Tek kaçış noktalı Perspektif Çizebilme
3) Işınlar metoduyla perspektif çizebilme
4) Işınlar metodu ile mekan perspektif çizebilme
5) Köşe perspektif çizebilme
6) Köşe perspektif metoduyla içmekan perspektifi çizebilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesleki Resim Kavramının Tanım ve Sınıflandırılması Sunum Hazırlama Anlatım
2 Serbest Elle Çizim Tekniği, Ölçülendirme, İşaretlemeler Sunum Hazırlama Anlatım
3 Serbest Elle Kesit Alma ve Önemi Sunum Hazırlama Anlatım
4 Serbest Elle Detay Çizme ve Önemi Sunum Hazırlama Anlatım
5 Serbest Elle Tarama Yapmak Sunum Hazırlama Anlatım
6 Serbest Elle Perspektif Çizmenin Önemi Sunum Hazırlama Anlatım
7 Serbest Elle Perspektif Çizim Yöntemleri Sunum Hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav
9 free hand to create texture and shadows Sunum Hazırlama Anlatım
10 Bilgisayar Destekli Tekil Mobilya Net Resimleri Çizme Sunum Hazırlama Anlatım
11 Katman Oluşturma, Tekil Mobilyada Net Resimler Sunum Hazırlama Anlatım
12 Ön görünüş, Yan görünüş, Üst Görünüş Sunum Hazırlama Anlatım
13 Şablon Hazırlama, Ölçülendirme Yapma Sunum Hazırlama Anlatım
14 Bilgisayar Destekli Tekil Mobilya Kesit ve Detay Çizmek Sunum Hazırlama Anlatım
15 Kesit Eksenleri Belirlemek, Kesit Çizmek, Kesitlerde Tarama Sunum Hazırlama Anlatım
16-17 final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar