DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üst Yüzey İşlemleri IMT   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağaç malzeme ile üretilen mobilya ve dekorasyon elemanlarına uygulanan üstyüzey işlemlerinin tanıtımını ve uygulama yöntemlerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Üst yüzey işlemlerini tanıma ve amaçları. Tutkal ve reçine lekelerinin üst yüzey işlemlerine etkisi. Ağaç malzemenin üst yüzey işlemlerine hazırlanması ve renk açma işlemleri. Ağaç boyaları, koruyucu katman

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üst yüzey işlemlerinin tanımını ve amacını kavrar.
2) Tutkal ve reçine lekelerinin üst yüzey işlemlerine etkisini açıklar.
3) Ağaç malzemenin üst yüzey işlemlerine hazırlar.
4) Renklendirme işlemlerinin teknik yönünü açıklar.
5) Ağaç boyaları ve renklendirme işlemlerini uygular.
6) Koruyucu katman tanımı ve önemini kavrar.
7) Film oluşumunun esaslarını tanımlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üst yüzey işlemlerinin tanımı ve amaçları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tutkal ve reçine lekelerinin üst yüzey işlemlerine etkisi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ağaç malzemenin üst yüzey işlemlerine hazırlanması Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Renk açma işlemleri ve uygulaması Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Renklendirme işlemlerinin teknik yönü Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ağaç boyaları ve renklendirme işlemlerinin uygulanışı. Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ağaç boyaları ve renklendirme işlemlerinin uygulanışı. Koruyucu katmanın tanımı ve önemi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Film oluşumunun esasları Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Vernik sistem çeşitleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Vernik sistemleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Vernik sistemleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Vernik atölyelerinin çeşitleri Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Vernik atölyelerinin kuruluşu ve düzenlemesi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Vernik atölyelerinin kuruluşu ve düzenlemesi Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar