DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekanda Mimari Sitiller IMT   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Rönesans döneminden Endüstri devrimine kadar geçen süreçte içmekan - mobilya tasarımının geçirdiği evrelerin, toplumsal değişimlerin ışığında ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İçmekan - mobilya tasarımının geçirdiği evreler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mobilya ve iç mekan tasarım tarihi konusunda araştırma yapma ve analizleme becerisine sahip olur.
2) Çağdaş tasarıma etki eden tarihsel ögeler konusunda bilinçlenir..
3) İç mekan tasarımının tarih boyunca gelişimi konusunda açıklama yapar.
4) Çeşitli mobilya tipolojilerinin tarih boyunca gelişimini öğrenir.
5) Tarihsel süreçlerin tasarıma katkısı konusunda bilinçlenir.
6) İç mekan tasarımı konusunda bilgilenir ve donanım sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rönesans'tan Endüstri dönemine toplumsal değişimler ışığında mobilya ve içmekan tasarımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Rönesans döneminde sanat ve mimarlık Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Rönesans döneminde mobilya - içmekan tasarımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Barok sanat, mimarlık, içmekan tasarımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Barok mobilya ve içmekan tasarımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Rejans dönemde mobilya - içmekan tasarımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Rokoko dönemde mobilya - içmekan tasarımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Osmanlı Sarayları - içmekan düzeninde değişim Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Osmanlı Saray Mobilyası Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Osmanlı Saray Mobilyası Rokoko dönemde mobilya - içmekan tasarımı Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Neoklasik döneme genel bakış Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Neoklasik dönem mobilya stilleri Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Thomas Chippendale mobilyası Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönemler boyu sedir Ders materyallerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar