DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri AYT   205 3 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARUK BATAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FARUK BATAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
  Bu derste öğrenciye araştırma yapma yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma raporu hazırlama,kaynakça oluşturma,Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırmayı sunma,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma yapmayı ve araştırmanın nasıl yapılacağını belirler.
2) Araştırma sonuçlarını değerlendirir.
3) Araştırma raporu hazırlar.
4) Araştırma sunumu hazırlar.
5) Hazırladığı araştırmayı sunar.
6) Hazırladığı araştırma konusunu döküman haline getirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma konusu seçme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Araştırma konusu seçme ve belirleme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kaynak araştırması yapma Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kaynak araştırması yapma Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Araştırma sonuçlarını değerlendirme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Araştırma sonuçlarını değerlendirme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Araştırma sonuçlarını rapor etme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 MS excel'in uygulamaları, (formül oluşturma,grafik oluşturma, veri süzme...vs.) Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sunuma hazırlık yapma ve sunumu tasarlama Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sunuma hazırlık yapma ve sunumu tasarlama Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sunum inceleme Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sunum yapma Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sunum yapma Ders materyalleri ve yardımcıları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar