DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Güvencesi ve Standartları KGS   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem ERDEM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ÖZLEM ERDEM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite Yönetim Sistemlerini tanır
2) Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturur
3) Kalite, güvence, standart, standardizasyon, meslek standartlarını tanımlar
4) Toplam Kalite Yöntemini tanımlar
5) Standart ve standardizasyonu açıklar
6) Kalite Standartlarını Uygular.
7) İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular
8) Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon şartlarını ve yönetimin sorumluluklarını bilir
9) Kaynak yönetimi, ürün tasarım/geliştirme, planlama süreci ve müşteri ile ilgili proseslere hakimdir
10) Ölçme, analiz ve iyileştirme süreçlerini yürütür
11) İç tetkiklerin gerekliliklerini, tetkik sürecini ve türlerini tanır
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
X
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
X
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite Kavramı Standart ve Standardizasyon İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Standardizasyonun Amaçları Standardizasyonun Faydaları Standart Çeşitleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Standardizasyon ve verimlilik Ulusal ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Stratejik yönetim Yönetime katılma İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli İlgili bölümün okunması Soru-Cevap
11 Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Kalite Kontrol Kavramı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Üretimde ve hizmette Kalite Kontrol Kavramı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Toplam Kalite Yönetimi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Üretimde ve hizmette Toplam Kalite Yönetimi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar