DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi I ISY   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmeler hakkında genel bir fikir sahibi olma
Dersin İçeriği
İşletme Türleri, İşletme Çevresi, Üretim Faktörleri, Girişimcilik, Liderlik, Çağdaş İşletme Konuları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme türleri hakkında fikir sahibi olur ve işletme türlerini karşılaştırabilir.
2) İş yeri kurma fikrini oluşturmak
3) İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek
4) Girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur, uygulamaya geçirebilir.
5) İşletme türleri hakkında bilgi sahibi olur.
6) Yönetici, liderlik, motivasyon vb konularda bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İşletmelerin Özellikleri ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İşletmelerin Amaçları ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İŞLETME KAVRAMI VE GELİŞİMİ ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Rekabet Koşulları Açısında İşletme Tipleri- Piyasa çeşitleri ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Üretim Faktörleri ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 İşletmenin yasal yapısını belirleme ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İşletmenin yasal çevresini açıklama ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Durum Analiz, Stratejik Plan, Misyon ve Vizyon Kavramları ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 ÜRETİM VE ÖZELLİKLERİ ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Girişimcilk Kavramı ve Ortaya çıkışı ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar