DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi II ISY   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı yönetimle ilgili temel kavramları tanımlamak, yöneticilik becerileri ve yetkinliklerini açıklamak, ve yönetim düşüncesinin gelişimini ve yönetim fonksiyonlarını irdelemektir.
Dersin İçeriği
Yönetim ve yöneticilikle ilgili temel kavramlar, çağdaş yöneticilerin sahip olması gereken nitelikler ve beceriler, Klasik yönetim düşüncesi, Neo-klasik yönetim düşüncesi, Modern yönetim düşüncesi, Çevreye uyum yaklaşımları, Zaman yönetimi, Yeni yönetim teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim ve yöneticilikle ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olur
2) Yöneticilik rolleri, becerileri ve yetkinliklerini irdeleme ve analiz edebilir
3) Geçmişten günümüze yönetim düşüncesinin geçirdiği süreci kavrayabilir ve sorgulayabilir
4) Etkin ve verimli bir yönetim için gerekli olan temel ve yardımcı yönetim işlevlerini kavrayabilir
5) Modern yönetim teorilerini anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
X
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
X
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
X
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
X
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
X
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
X
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
X
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
X
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
X
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
X
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim ve yöneticilikle ilgili temel kavramlar, çağdaş yöneticilerin sahip olması gereken nitelikler ve beceriler ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Klasik yönetim düşüncesi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Neo-klasik yönetim düşüncesi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Modern yönetim düşüncesi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çevreye uyum yaklaşımları ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Zaman yönetimi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Planlama işlevi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Eşgüdümleme işlevi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Denetim işlevi ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Pazar Kavramı, Hedef Pazar, Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Fiyatlandırma Politikalarını BelirlemekTutundurma Politikalarını Belirlemek ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tutundurma Politikalarını BelirlemekDağıtım Politikalarını BelirlemekMüşteri İlişkilerini Yönetmek ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Gelir ve Gider Hesaplarını YönetmekBorç ve Alacakları YönetmekVarlıkları Yönetmek ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Varlıkları YönetmekKaynakları Yönetmek ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar