DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayarlı Paket Program IMT   116 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar TÜFEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YAŞAR TÜFEKLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HASAN AYHAN RADAVUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik bir dil beraberliğinin sağlanmasına yönelik temel teknik perspektif çizim becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği
Perspektif çeşitleri, Tek kaçış noktalı perspektif, Çift kaçış noktalı perspektif, Patlak perspektif çizimi, Tarama, dolgu, gölgelendirme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ergonomik ürün yapmak
2) Ergonomik çalışma çevresi oluşturmak
3) İnsan makine ve çevre uyumu sağlamak
4) Ergonomi ve Ahşap Makine Uyumu
5) Ergonomi ve Çalışma Tezgahı Uyumu
6) Atölyede Ergonomik Hareketler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir.
2
İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklayabilir.
3
İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
4
İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklayabilir.
5
Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunabilir.
6
Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
7
Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.
8
Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapabilir.
9
İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.
10
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.
11
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
12
Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilir.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilir.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
16
İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanabilir.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlık gösterebilir.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirebilir.
19
İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olabilir.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan Anatomik Yapısı ve Ürün Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 İnsan Antropometrik Yapısı ve Ürün Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
3 Aydınlatma ve Etkileri Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Yapay Aydınlatma ve Doğal Aydınlatma Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Çalışma Ortamı ve Hava Hareketleri Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Kişisel Koruyucular ve Giysiler Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Kişisel Koruyucular ve Giysiler Sunum Hazırlama
8 Ara Sınav Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Çalışma Ortamında Gürültü Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Ergonomik Çalışma Tezgah Ölçüleri Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Ergonomi ve Çalışma Tezgahı Uyumu Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Ergonomik Ahşap Makine Ölçüleri Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Ergonomi ve Ahşap Makine Uyumu Sunum Hazırlama
14 Atölyede Ergonomik Hareketler Sunum Hazırlama
15 Atölyede Ergonomik Hareketler Sunum Hazırlama Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar