DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri AYT   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ZEYNEP ERÇENUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinerek bilinçli bir araştırma okuryazarı olmasını sağlamak, onları günlük ve iş yaşantısında karşılaştıkları sorunların çözümünde bilimsel yöntemin basamaklarını kullanabilme ve alanıyla ilgili yayınları yorumlama ve değerlendirme becerileri ile donatmaktır.
Dersin İçeriği
Bilimsel yöntem, bilim tarihi ve felsefesi, farklı araştırma yöntemleri, araştırma problemi, literatür taraması, örneklem alma yöntemleri, verilerin toplanması (veri toplama araçları, veri toplama süreci), verilerin analiz edilmesi (veri analizi yöntemleri), verilerin yorumlanması ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel işletmecilik bilgilerini kazanma ve güncel uygulamalarla ilişkilendirme becerisi kazanır.
2) Alanındaki teorik alan bilgilerini güncel uygulamalarda kullanabilir.
3) İşyerinde gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi kazanır.
4) Alanındaki problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.
5) Başka alanlarla birlikte takım olarak çalışabilme becerisi kazanır.
6) Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
7) Alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
8) Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi kazanır.
9) Araştırma ve problemlerini çözme becerisi kazanır
10) Mesleki özgüven becerisi kazanır.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması İlgili kaynakları okuma Anlatım
2 Bilim ve temel kavramlar İlgili kaynakları okuma Anlatım
3 Bilimsel araştırmanın yapısı İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler İlgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Araştırma problemi tanımlanır İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Araştırma problemi belirlenir İlgili kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Araştırma problemi çözümlenir İlgili kaynakları okuma Anlatım
Grup Çalışması
8 Ara Sınav İlgili kaynakları okuma Tartışma
Yazılı Sınav
9 Araştırma modeli İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Örneklem alma yöntemleri İlgili kaynakları okuma
11 Örneklem alma yöntemleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
12 Verilerin toplanması İlgili kaynakları okuma
13 Veri toplama yöntemleri: Nicel veri toplama teknikleri İlgili kaynakları okuma
14 Veri toplama yöntemleri: Nitel veri toplama teknikleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Verilerin analizi İlgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynakları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar