DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması İlgili kaynakları okuma Anlatım
2 Bilim ve temel kavramlar İlgili kaynakları okuma Anlatım
3 Bilimsel araştırmanın yapısı İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler İlgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Araştırma problemi tanımlanır İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Araştırma problemi belirlenir İlgili kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Araştırma problemi çözümlenir İlgili kaynakları okuma Anlatım
Grup Çalışması
8 Ara Sınav İlgili kaynakları okuma Tartışma
Yazılı Sınav
9 Araştırma modeli İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Örneklem alma yöntemleri İlgili kaynakları okuma
11 Örneklem alma yöntemleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
12 Verilerin toplanması İlgili kaynakları okuma
13 Veri toplama yöntemleri: Nicel veri toplama teknikleri İlgili kaynakları okuma
14 Veri toplama yöntemleri: Nitel veri toplama teknikleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Verilerin analizi İlgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynakları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar