DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri AYT   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ZEYNEP ERÇENUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinerek bilinçli bir araştırma okuryazarı olmasını sağlamak, onları günlük ve iş yaşantısında karşılaştıkları sorunların çözümünde bilimsel yöntemin basamaklarını kullanabilme ve alanıyla ilgili yayınları yorumlama ve değerlendirme becerileri ile donatmaktır.
Dersin İçeriği
Bilimsel yöntem, bilim tarihi ve felsefesi, farklı araştırma yöntemleri, araştırma problemi, literatür taraması, örneklem alma yöntemleri, verilerin toplanması (veri toplama araçları, veri toplama süreci), verilerin analiz edilmesi (veri analizi yöntemleri), verilerin yorumlanması ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel işletmecilik bilgilerini kazanma ve güncel uygulamalarla ilişkilendirme becerisi kazanır.
2) Alanındaki teorik alan bilgilerini güncel uygulamalarda kullanabilir.
3) İşyerinde gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi kazanır.
4) Alanındaki problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.
5) Başka alanlarla birlikte takım olarak çalışabilme becerisi kazanır.
6) Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
7) Alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
8) Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi kazanır.
9) Araştırma ve problemlerini çözme becerisi kazanır
10) Mesleki özgüven becerisi kazanır.
11)
12)
13)
14)
15)