DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Mesleki Uygulama II CGP   210 4 0 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin okul öncesi öğretmenliği mesleği ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırmak, programda öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı sunmaktır.
Dersin İçeriği
Okul öncesi eğitim programının özellikleri, içeriği, felsefesi ve programın dayandığı gelişim kuramları, okul öncesi eğitim programına uygun eğitim akışı ve eğitim etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul öncesi eğitim programına uygun eğitim akışı planlama
2) Çocukların gelişim özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirleme
3) Çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kazanım ve göstergeler seçme
4) Kazanım ve göstergelere uygun yaratıcı eğitim etkinlikleri planlama
5) Eğitim etkinlikleri için uygun yöntem ve teknikleri seçme
6) Planladığı etkinlikleri uygulama
7) Uygulama sırasında sınıf yönetimi prosedürlerini kullanma
8) Edindiği mesleki bilgi ve becerilerini uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okul öncesi eğitim programı Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
2 Günlük eğitim planı hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
3 Türkçe Matematik Etkinliği hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
4 Oyun ve Müzik etkinliği hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
5 Fen ve oyun etkinliği hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
6 Drama ve okuma yazmaya hazırlık etkinliği hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
7 Açık hava etkniliği hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sanat etkinliği planı hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
10 Yaratıcı hareket ve dans etkinliği hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
11 Büyük grup etkinliği planı hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
12 Küçük grup planı hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
13 Bireysel etkinlik planı hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
14 Gözlem etkinliği planı hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
15 Deney ve oyun etkinliği planı hazırlama ve uygulama Günlük eğitim planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Günlük eğitim planı hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar