DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aile Eğitimi CGP   116 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin, okul öncesi dönemde okul-aile işbirliğinin önemini anlamaları, aile katılımındaki engellerin farkına varmaları ve bu engellerle baş etme stratejilerini geliştirebilmeleri, aile katılımı stratejileri ile ilgili bilgi edinmeleri ve farklı özelliklerdeki çocukların ebeveynlerinin katılımına ilişkin stratejileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Aile eğitimi, aile katılımı, aile katılımında karşılaşılan engeller, aile katılımı stratejileri, aile katılımının planlanması, farklı özelliklere sahip ailelerle çalışma, okul-aile işbirliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aile eğitimini ve aile katılımını tanımlama
2) Aile eğitiminin ve aile katılımının önemini açıklama
3) Okul öncesi eğitimde aile katılımının önündeki engelleri betimleme
4) Okul öncesi eğitimde aile katılımını sağlamak için kullanılabilecek stratejileri açıklama
5) Okul öncesi eğitimde aile katılımı stratejilerinin kullanımına yönelik etkinlik örnekleri hazırlama
6) Okul öncesi eğitimde aile katılımını planlama
7) Farklı özelliklere sahip ailelerle çalışırken hangi aile katılımı stratejilerini kullanacağını saptama
8) Okul-aile işbirliği için ailelerle etkili iletişimin önemini tartışma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)