DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetik ve sanat kavramları ve kuramları Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Soru-Cevap
Tartışma
2 Yaratıcılık ve yaratıcılık kuramları, önemi, yaratıcı çevrenin özellikleri, yaratıcılık ve sanat eğitimi arasındaki ilişki Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Soru-Cevap
Tartışma
3 Sanatın tarihsel gelişimi ve okul öncesinde sanat öğretimi Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yaratıcılık kavramı ve yaratıcılığın gelişimi Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Soru-Cevap
Tartışma
5 Yaratıcılıkla ile ilgili kuramcıları açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Soru-Cevap
Tartışma
6 Yaratıcılığın basamaklarını açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikleri açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yaratcılığı engelleyen faktörleri açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yaratıcı etkinlikleri planlama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çocuğun sanatsal gelişim düzeyleri, sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkisi Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çocuk resimlerinin karakteristik özellikleri Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çocuğun sanatsal yaratıcılık özellikleri Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Proje geliştirme ve sunma Sunum hazırlığı ve sunumun yapılması Soru-Cevap
Tartışma
15 Hazırlanan projelerin sunumu Sunum hazırlığı ve sunumun yapılması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar