DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocukta Sanat ve Yaratıcılık CGP   253 3 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
SEMA KARANUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin sanat ve estetik kavramlarını tanımlama ve açıklama becerisini kazanmalarını, yaratıcılık kavramını ve yaratıcı düşünceyi tanımlamalarını, okul öncesi dönemde yaratıcılığın önemini açıklamalarını, okul öncesi dönemde yaratıcılığı geliştiren eğitim ortamlarını tasarlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yaratıcılık ve yaratıcılık kuramları, önemi, yaratıcı çevrenin özellikleri, yaratıcılık ve sanat eğitimi arasındaki ilişkinin açıklanması, sanat ve estetik kavramları, sanatın tarihsel gelişiminin incelenmesi, okul öncesinde sanat öğretimi, yaratıcılığın geliştirilmesi, çocuğun sanatsal gelişim basamakları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Estetik ve sanat kuramlarına ilişkin tanımlama
2) Yaratıcılıkla ilgili temel kavramları açıklama
3) Yaratıcılıkla ile ilgili kuramcıları açıklama
4) Yaratıcılığın basamaklarını açıklama
5) Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikleri açıklama
6) Yaratcılığı engelleyen faktörleri açıklama
7) Yaratıcı etkinlikleri planlama
8) Çocuğun sanatsal gelişim düzeyleri, sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkisini açıklama
9) Çocuk resimlerinin karakteristik özelliklerinin incelenmesi
10) Çocuğun sanatsal yaratıcılık özelliklerinin inceleme
11)
12)
13)
14)
15)