DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Mesleki Uygulama I CGP   207 3 0 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Habibe ÖZER YANARKAYA
Dersi Verenler
HABİBE ÖZER YANARKAYAUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin okul öncesi öğretmenliği mesleği ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırmak, programda öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı sunmaktır.
Dersin İçeriği
Okul öncesi eğitim programının özellikleri, içeriği, felsefesi ve programın dayandığı gelişim kuramları, okul öncesi eğitim programına uygun eğitim akışı ve eğitim etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul öncesi eğitim programının özelliklerini, içeriğini açıklama
2) Okul öncesi eğitim programının temel felsefesini ve yararlandığı kuramları açıklama
3) Okul öncesi eğitim programına uygun eğitim akışı planlama
4) Çocukların gelişim özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirleme
5) Çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kazanım ve göstergeler seçme
6) Kazanım ve göstergelere uygun yaratıcı eğitim etkinlikleri planlama
7) Eğitim etkinlikleri için uygun yöntem ve teknikleri seçme
8) Planladığı etkinlikleri uygulama
9) Uygulama sırasında sınıf yönetimi prosedürlerini kullanma
10) Edindiği mesleki bilgi ve becerilerini uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanma
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okul öncesi eğitim programının özellikleri ve içeriği Gözlem, verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Okul öncesi eğitim programının temel felsefesi Gözlem, verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Okul öncesi eğitim sınıfının düzenlenmesi Gözlem, verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Okul öncesi eğitimde yer verilen etkinlikler Gözlem, verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Günlük eğitim planı hazırlama Gözlem, verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Türkçe etkinliği planlama ve uygulama Türkçe etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Matematik etkinliği planlama ve uygulama Matematik etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 Fen etkinliği planlama ve uygulama Fen etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Oyun etkinliği planlama ve uygulama Oyun etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Müzik etkinliği planlama ve uygulama Müzik etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Hareket etkinliği planlama ve uygulama Hareket etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği planlama ve uygulama Okuma yazmaya hazırlık etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Sanat etkinliği planlama ve uygulama Sanat etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Drama etkinliği planlama ve uygulama Drama etkinliği planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar