DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer CGP   232 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Habibe ÖZER YANARKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda özgün bir bilimsel araştırma projesi planlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma becerileri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve tartışma, araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlaştırılması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın yönteminin belirlenmesi, planlanan araştırma ile ilgili uygulama ve veri toplama, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlaştırma, araştırmanın sunumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırma planlama
2) Araştırma için bir problem belirleme ve probleme ilişkin literatür tarama
3) Araştırmanın amaçlarını araştırmanın türüne uygun olarak yazma
4) Belirlenen probleme uygun araştırma modelini ve örneklemi seçme
5) Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan veri toplama ve veri analiz yöntemlerini kullanma
6) Araştırma bulgularını uygun biçimde düzenleme, sunma ve açıklama
7) Araştırma sonuçlarını yorumlama ve tartışma
8) Araştırmayı kurallara uygun olarak raporlaştırma
9) Bilimsel araştırmada etik kurallara uyma
10) Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı,dersin içeriği ve gerekliliklerinin anlatılması Tez ve araştırma makalelerinin incelenmesi Anlatım
Tartışma
2 Okul öncesi döneme özgü bir araştırma konusu belirlenmesi Tez ve araştırma makalelerinin incelenmesi Anlatım
Tartışma
3 Araştırma probleminin netleştirilmesi ve probleme dönük literatür taraması Tez ve araştırma makalelerinin incelenmesi Anlatım
Tartışma
4 Araştırma önerisinin hazırlanması Araştırmaların yöntem ve veri toplama araçlarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
5 Araştırma model ve veri toplama sürecinin netleştirilmesi Veri toplama araçlarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
6 Veri toplama araçlarının oluşturulması/uyarlanması Gerekli izinlerin ve aydınlatılmış onamın alınması Anlatım
Tartışma
7 Araştırmanın yürütüleceği örneklem grubuna ulaşılması Sınava hazırlık Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Veri toplama araçlarının dağıtılması ve toplanması Yazılı Sınav
9 Araştırma verilerinin toplanması Veri toplama araçlarının dağıtılması ve toplanması Anlatım
Tartışma
10 Araştırma verilerinin toplanması Veri toplama araçlarının dağıtılması ve toplanması Anlatım
Tartışma
11 Veri girişi ve verilerin analizi Veri girişi yollarının ve analiz yöntemlerinin incelenmesi Anlatım
Tartışma
12 Veri girişi ve verilerin analizi Raporlaştırma kurallarının, ilgili literatür ve kuramların incelenmesi Anlatım
Tartışma
13 Bulguların yazılması ve yorumlanması Raporlaştırma kurallarının, ilgili literatür ve kuramların incelenmesi Anlatım
Tartışma
14 Bulguların yazılması ve yorumlanması Raporlaştırma ve bilimsel yazım kurallarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
15 Araştırmanın raporunun yazılması Araştırmanın raporlaştırılması ve poster şeklinde hazırlanması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar