DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesi Eğitime Giriş CGP   123 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Habibe ÖZER YANARKAYA
Dersi Verenler
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniCAFER EMENUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin öğretmenlik mesleğini ve okul öncesi eğitim kurumlarının yapısını, işleyişini, dinamiklerini tanımasını, okul öncesi eğitimin ilkeleri, eğitim ortamının özellikleri, okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Okul öncesi eğitimin kapsamı, tarihçesi, ilkeleri, okul öncesi eğitime temel olan görüşler, okul öncesi eğitim ortamlarının fiziksel, sosyal ve psikolojik özellikleri, okul öncesi eğitimde uygulanan farklı yaklaşım ve modeller, okul öncesi eğitim kurumlarının yapısı ve işleyişi, okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken özellikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul öncesi eğitimin ilkelerini, dayanaklarını, tarihini tanımlar
2) Sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik özelliklerini açıklar.
3) Okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken özellikleri açıklar.
4) Öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini analiz eder.
5) Okul öncesi eğitimde ülkemizde ve dünyada uygulanan farklı yaklaşım ve modellerin özelliklerini karşılaştırır.
6) OKul öncesi eğitim kurumları standartlarını tanımlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okul öncesi eğitimin tanımı kapsamı ve tarihçesi Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Okul öncesi eğitime temel olan görüşler Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Okul öncesi eğitimin temel ilkeler Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Okul öncesi eğitimi öğretmeninin özellikleri ve öğretmen yetiştirme Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel şartlar ve fiziksel güvenlik Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Okul öncesi eğitim ortamları Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Okul öncesi eğitimde temel becerilerin ve sosyal davranışların kazandırılmasında yetişkinin rolü ve çevrenin etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 High scope Yaklaşımı Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Montesori ve Regio Emillia Yaklaşımı Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Diğer modeller Bank Street, Açık Eğitim, Waldrof Okulları, Proje Yaklaşımı Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Farklı ülkelerde uygulanan okul öncesi eğitimden örnekler Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Okul öncesi eğitim kurumlarında program ve program konuları Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirme Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Okul öncesi eğitim ve kitle iletişim araçları Konu ile ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar