DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişisel Gelişim CGP   125 1 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
SEMA KARANUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bireyin kişisel ve mesleki donanımını sağlaması için gerekli olan kaynakları kullanmayı gösterme ve kişinin kendini en iyi şekilde tanıyarak problem çözme becerilerini ve zaman yönetimini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Kişisel gelişimde temel kavramlar, Kişisel gelişimi etkileyen faktörler, Mesleki yeterlilikler, Zaman yönetimi, Stres yönetimi, Kişisel motivasyon ve özgüven, Problem çözme becerileri, Mesleki donanım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4) kişisel iletişim becerilerini bilir
5) Kendini tanıma teknikleri hakkında bilgi edinir
6) İçsel ve dışsal motivasyon kaynaklarını fark eder
7) Kişisel ve mesleki gelişim için gerekli olan çalışmaları takip eder
8) Mesleği ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izler
9) Stresle baş etme yolarını bilir ve uygular
10) Problem çözme becerilerini açıklar ve uygulamaya çalışır
11) Zaman yönetimi için ayrıntılı bir plan hazırlar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişisel gelişimde temel kavramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
2 Kişisel gelişimi etkileyen faktörler Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
3 Kişiler arası iletişim ilkeleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
4 İş hayatında iletişim Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
5 Davranış kalıpları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
6 Davranış kalıpları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
7 Mesleki yeterlilikler Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
8 ara sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Mesleki yeterlilikler Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
10 Zaman yönetimi Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
11 Stres yönetimi Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
12 Stresle baş etme yolları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
13 Kişisel motivasyon ve özgüven Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
14 Problem çözme becerileri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
15 Mesleki donanım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar