DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Eğitim CGP   138 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; özel eğitimin tanımını yapabilmek; özel eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilmek; erken çocukluk dönemindeki özel gereksinimli çocuklar ve hakları hakkında bilgi sahibi olabilmek, ilgili yasa ve yönetmelikleri bilmek; özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını, farkındalıklarını öğrenebilmek; özel eğitime muhtaç olma nedenleriyle ilgili bilgi edinmek, özel gereksinimli çocukları sınıflandırabilmek; özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programlarını kavrayabilmek; özel gereksinimli çocukların eğitiminde ailenin rolü ve aile katılımı konusunda bilgiler edindirmektir.
Dersin İçeriği
Özel eğitimin tarihçesi, amaçları, temel kavramları, ilkeleri; özel eğitime muhtaç olma nedenleri(doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası nedenler); işitme engelliler; görme engelliler; fiziksel engelliler; zihinsel geriliği olanlar; öğrenme güçlüğü olanlar; konuşma ve dil bozuklukları olanlar; üstün yetenekli çocuklar; uyum problemleri olan çocuklar; özel eğitimde ailenin rolü ve katılımı; özel gereksinimi olan çocukların eğitiminde kaynaştırma, kaynaştırmanın önemi ve amaçları; kaynaştırma modelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özel Eğitimin tanımını, amacını ve ilkelerini tanımlayabilecek
2) Özel Eğitim kurumlarının işleyişi ve sahip olması ereken özelliklerini belirleyebilecekÖzel eğitimin tarihçesini, amaçlarını, temel kavram ve ilkelerini bilir
3) Özel eğitimin erken çocukluk dönemindeki önemini fark eder.
4) Özel eğitime muhtaç olma nedenlerini tanımlar.
5) Özel gereksinimli olan çocukları engel gruplarına göre sınıflandırır.
6) Özel gereksinimli çocuklarla ilgili yasa ve yönetmelikleri bilir.
7) Özel gereksinimi olan çocukların eğitiminde kaynaştırmanın önemini ve amaçlarını bilir.
8) Özel eğitimde kullanılan kaynaştırma modellerini açıklar.
9) Özel gereksinimli çocukların eğitiminde ailenin rolü ve aile katılımı hakkında bilgi edinir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel Eğitimin Tanımı ve Tarihçesi Özel eğitimin temel kavramları ve ilkeleri Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bireyde Engele Neden Olan Etmenler- Doğum Öncesi Nedenler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bireyde Engele Neden Olan Etmenler- Doğum Sırası- Sonrası Nedenler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler I Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Fiziksel-Ortapedik Yetersiliği Olanb Bireyler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İşitme Engelli Bireyler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Görme Engelli Bireyler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Konuşma ve Dil Bozukluğu Olan Çocuklar Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Uyum Problemi Olan Çocuklar Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Üstün Yetenekli Çocuklar Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kaynaştırma Eğitimi Nedir Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kaynaştırma öncesi, sırası ve sonrasında düzenlemeler Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 MEB Programına Göre Uyarlama Çalışmaları Yapma Ders notları okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar