DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oyun ve Müzik CGP   249 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BURCU SULTAN ABBAKUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin eğitim müziğini tanımasını, Çocuklarda sanat ve müziğe olan ilgi ve yeteneği yönetecek bilgi birikiminin oluşturulmasını ve müzik öğretimi ile ilgili süreci yönetecek davranışların kazandırılmasını sağlamaktır. öğrencilerin erken çocukluk döneminde oyunun eğitsel ve gelişimsel değerinin farkına varmasını sağlamak; oyunu, çocuğu tanıma ve değerlendirmede ve etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanma becerisini geliştirmektir. Oyun planlamayı ve uygulamayı doğru bir şekilde öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Oyunun tanımı oyunun önemi, oyunun çocuğun gelişimine etkisi eski çocuk oyunları, oyun kuramları oyunun çocuğun gelişimiyle geçirdiği aşamalar oyunun toplumsal rolü, oyunu etkileyen faktörler, oyun planlama, özel eğitim gerektiren bireylerle oyun, oyun alanları, oyun araçları, Müzik nedir Okul öncesi dönemde müziğin önemi Müziğin temel bileşenleri, Temel müzik bilgileri müzikte ritm kavramı, Türkiyede ve dünyada müzik tür ve biçimleri Eğitimde müziğin rolü Yaratıcılığı geliştirmede müzik Müziğin diğer etkinliklerde kullanılması Farklı öğretim teknikleriThe course includes the definition of music; the importance of music during pre-school education the principal components of music basic music knowledge; the term rhythm in music the music types and forms in Turkey and in the world the role of music on education and improving creativity the application of music together with other techniques and lastly different teaching methods and techniques

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müziğin temel bileşenlerini, temel müzik bilgilerini;, müzikte ritm kavramını bilir ve kavrar.
2) Türkiye'de ve dünyadaki müzik tür ve biçimlerini bilir.
3) Eğitimde müziğin rolünü ve yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitmenin önemini bilir ve açıklar.
4) Okul öncesi dönem çocuğu için müzik planı hazırlar.
5) Oyunu tanımlar.
6) Gelişim özeeliklerine göre oyun evrelerini çeşitlerini açıklar.
7) Yaşlara uygun oyun etkinliklerini planlar, fırsat eğitiminden yararlanarak çocuklara uygun oyunlar üretir.
8) Oyunu çocuğu tanıma ve değerlendirmede ve etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanma becerisini geliştirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müzik nedir Müziğin Önemi Konu ile ilgili okuma ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Müziğin Temel Bileşenleri Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Müzikte Ritim Kavramı Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Eğitimde Müziğin Rolü Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Müziğin Diğer Etkinliklerle Birlikte Kullanımı Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Müziğin Gelişim Alanlarına Etkisi Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Okul Öncesi Dönemde Müzik Etkinlikleri ve Planlanması Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Oyunun tanımı ve tarihçesi ve önemi Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Oyunun gelişim alanlarına etkisi Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Oyunun yaşlara göre sınıflandırılması Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Oyun evreleri ve oyun çeşitleri Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Oyun Kuramları Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Oyun Etkinliklerinin Planlanması Gözlem, İnceleme, Etkinlik Planı Alıştırma ve Uygulama
15 Eski çocuk oyunları ve teknolojik oyunlar Gözlem, İnceleme, Etkinlik Planı Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar