DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocukta Sanat ve Yaratıcılık CGP   253 3 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
SEMA KARANUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin sanat ve estetik kavramlarını tanımlama ve açıklama becerisini kazanmalarını, yaratıcılık kavramını ve yaratıcı düşünceyi tanımlamalarını, okul öncesi dönemde yaratıcılığın önemini açıklamalarını, okul öncesi dönemde yaratıcılığı geliştiren eğitim ortamlarını tasarlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yaratıcılık ve yaratıcılık kuramları, önemi, yaratıcı çevrenin özellikleri, yaratıcılık ve sanat eğitimi arasındaki ilişkinin açıklanması, sanat ve estetik kavramları, sanatın tarihsel gelişiminin incelenmesi, okul öncesinde sanat öğretimi, yaratıcılığın geliştirilmesi, çocuğun sanatsal gelişim basamakları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Estetik ve sanat kuramlarına ilişkin tanımlama
2) Yaratıcılıkla ilgili temel kavramları açıklama
3) Yaratıcılıkla ile ilgili kuramcıları açıklama
4) Yaratıcılığın basamaklarını açıklama
5) Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikleri açıklama
6) Yaratcılığı engelleyen faktörleri açıklama
7) Yaratıcı etkinlikleri planlama
8) Çocuğun sanatsal gelişim düzeyleri, sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkisini açıklama
9) Çocuk resimlerinin karakteristik özelliklerinin incelenmesi
10) Çocuğun sanatsal yaratıcılık özelliklerinin inceleme
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetik ve sanat kavramları ve kuramları Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Soru-Cevap
Tartışma
2 Yaratıcılık ve yaratıcılık kuramları, önemi, yaratıcı çevrenin özellikleri, yaratıcılık ve sanat eğitimi arasındaki ilişki Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Soru-Cevap
Tartışma
3 Sanatın tarihsel gelişimi ve okul öncesinde sanat öğretimi Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yaratıcılık kavramı ve yaratıcılığın gelişimi Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Soru-Cevap
Tartışma
5 Yaratıcılıkla ile ilgili kuramcıları açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Soru-Cevap
Tartışma
6 Yaratıcılığın basamaklarını açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikleri açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yaratcılığı engelleyen faktörleri açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yaratıcı etkinlikleri planlama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çocuğun sanatsal gelişim düzeyleri, sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkisi Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çocuk resimlerinin karakteristik özellikleri Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çocuğun sanatsal yaratıcılık özellikleri Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Proje geliştirme ve sunma Sunum hazırlığı ve sunumun yapılması Soru-Cevap
Tartışma
15 Hazırlanan projelerin sunumu Sunum hazırlığı ve sunumun yapılması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar