DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Edebiyatı ve Medya CGP   250 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, dünyada ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi, çocukluk evresinde nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste özellikle 0-6 yaş çocukları için uygun çocuk edebiyatı ürünlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. ere düşen görevleri açıklamak amaçlanmaktadır. Medya kültürü ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu dersin odak noktasını oluşturacaktır.
Dersin İçeriği
Okulöncesi eğitimin ve ilkokulun çocuğun yaşamındaki önemini anlatarak, ilkokula hazır oluşu ve etkileyen faktörleri, dil ve okuryazarlık ilişkisini, ilkokula geçişte ebeveynlerin ve eğitimcilerin sorumluluklarını ve ilkokula hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 0-6 yaş çocukları için hazırlanan resimli çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikleri (içerik, resimleme ve fiziksel açıdan) açıklar ve yorumlar.
2) Okuduğu-incelediği kitapların 0-6 yaş grubu çocuklarına uygun olup olmadığını ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağını açıklar.
3) Çocuk edebiyatına yönelik hikaye, masal, şiir, tekerleme, bilmece, çizgi roman gibi türleri yorumlar ve eleştirir.
4) Çocuklara yönelik televizyon programları, internet ve bilgisayar oyunları gibi belli başlı dijital medya ürünlerini örnekler, sınıflar ve yorumlar.
5) Dijital medya ürünlerinin çocukların fiziksel, bilişşel, dil, sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkilerini açıklar.
6) Çocuk ve dijital medya arasındaki etkileşimi inceleyen kuramları ayırt eder, yorumlar ve kıyaslar.
7) Dijital medyanın çocuk ve ailesi arasındaki etkileşimlere olan etkisini bulgulara dayandırarak açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk edebiyatı ve tarihsel gelişimi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
2 Edebiyatın çocuğun gelişime katkısı ve çocuğu kitapla tanıştırma Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Çocuk edebiyatı türleri I-II Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Çocuk edebiyatı türleri III Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Resimli kitapların dış yapı özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Resimli kitapların iç yapı özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 Farklı anlatım türleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Çocuk Kütüphaneleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
10 Çocuğun bilişşel ve dil gelişiminde dijital medyanın rolü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Çocuğun duygusal ve sosyal gelişiminde dijital medyanın rolü Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 Dijital medya ve çocukluk obezitesi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 Medya ve Şiddet Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 Aile, çocuk, okul ve medya ilişkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Medya Okuryazarlığı Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar