DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesinde Matematik Eğitimi CGP   252 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Habibe ÖZER YANARKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemek için ele alınması gereken temel matematik becerileri ile kavramlarının neler olduğunun ve bu kavramların çocuklara nasıl kazandırılacağının, kavramlara ilişkin etkinliklerin nasıl planlanacağının, etkinliklerin günlük planda nasıl yer alacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Okul öncesi eğitimde matematik etkinliklerinin ilkeleri, amaçları ve yararları, bu etkinliklerin okul öncesi eğitim programlarındaki yeri. Matematik ile ilişkili materyallerin hazırlanması ve uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul öncesi çocuklarının bilişsel gelişimleri ile ilgili temel kuramları açıklama
2) Okul öncesi çocuklarında kavram gelişimini açıklama
3) Okul öncesi matematik eğitiminin önemini ve özelliklerini açıklama
4) Okul öncesi eğitimde matematik merkezinin nasıl planlanması ve düzenlemesi gerektiğini açıklama
5) Okul öncesi matematik eğitimindeki temel beceri ve kavramları açıklama
6) Okul öncesi matematik eğitimindeki temel beceri ve kavramlara ilişkin etkinlik planlama
7) Okul öncesi matematik etkinliklerine ilişkin materyal hazırlama
8) Matematik etkinliğini günlük yaşam ve programdaki diğer etkinliklerle bütünleştirme
9) Okul öncesi çocukları için hazırladığı matematik etkinliğini uygulama
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
2 Okul öncesinde matematik eğitiminin önemi Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çocuklarda bilişsel gelişim ve kavram öğrenme Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin planlanması Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Temel matematik becerileri (Sınıflama) Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Temel matematik becerileri (Bire bir eşleme) Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Temel matematik becerileri (Karşılaştırma) Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Temel matematik becerileri (Sıralama) Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Temel matematik kavramları (Sayı kavramı) Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Temel matematik kavramları (İşlem kavramı) Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Temel matematik kavramları (Geometri ve uzamsal algı) Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Temel matematik kavramları (Ölçme kavramı) Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Matematik eğitiminde grafiklerin kullanımı Etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bilgisayar destekli matematik eğitimi Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar