DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Trafo ve Doğru Akım Makinaları ELK   104 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Transformatörler ve Doğru Akım (DA) elektrik makinelerinin yapılarının ve çalışma prensiplerinin kavranması, DA makinesi endüvi sargı şemalarının yapılarının anlaşılması, Transformatör ve DA makinelerinin farklı çalışma şekillerindeki hesaplamalarının yapılabilmesi, özel tip transformatörler ile özel tip DA makinelerinin tanıtılması.
Dersin İçeriği
DA Elektrik makineleri yapısı ve çalışma prensipleri, endüvi sarımı için gerekli hesaplamalar, endüvi sarım şemalarının çizimi, DA makinelerinde endüvi reaksiyonu ve komütasyon, DA jeneratörleri ve DA motorlarında paralel bağlama, DA motorlarında zıt elektro motor kuvvet (emk), DA motorlarında hız ayarı, DA motorlarında kayıplar verim, örnek problem çözümleri, özel tip DA makineleri, Transformatörlerin çalışma prensipleri, bir ve üç fazlı transformatörlerin yapıları, sargı bağlantıları, çalışma şekilleri, transformatörlerin paralel bağlanması, örnek problem çözümleri, özel tip transformatörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru akım elektrik makinalarının yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma
2) Doğru akım makinesi endüvi sarımı için gerekli hesaplamaların yapılması ve farklı özellikteki sarım tiplerine ait şemalarının kavranması
3) DA jeneratörleri ve DA motorlarını farklı çalışma şekilleri ile verim hesaplarının öğrenilmesi
4) Transformatörlerin yapılarının, çalışma prensiplerinin tanınması
5) Bir ve üç fazlı transformatörlerin farklı bağlantı ve çalışma şekillerinin kavranması
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mıknatıslık, manyetik akı, ve indükleme olayı, bir iletkende ve bobinde indüklenen elektro motor kuvvetin (emk) açıklanması, DA makinesinin yapısı, temel parçaları ve görevleri. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
2 Doğru akım(DA) jeneratöründe uyarma çeşitleri, seri, şönt ve kompunt uyarmalı jeneratör karakteristikleri, problem çözümleri. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
3 DA makinelerinde endüvi sargıları, endüvi sarım hesapları ve paralel sarımın özellikleri, paralel endüvi sarım şemaları. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
4 DA makinelerinde seri endüvi sargılarının özellikleri, seri endüvi sarım şemaları. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
5 DA motorunun çalışma prensibi, zıt emk, DA motorunda devir sayısı, devir yönünün değiştirilmesi, moment ve mekanik güç. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
6 DA motorunda boşta ve farklı yüklerde çalışma karakteristikleri, yol verme. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
7 DA motorunda kayıplar, frenleme ve verimin incelenmesi, örnek problem çözümleri. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
8 Vize Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Bir fazlı transformatörlerin yapıları ve çalışma prensipleri, sargılarda indüklenen emk'nın hesaplanması, dönüştürme oranı ve güç tanımları. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
10 Transformatör boşta ve yüklü çalışması, fazör diyagramları, eşdeğer devrelerinin elde edilmesi, demir ve bakır kayıpları, örnek problem çözümleri. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
11 Transformatörde regülasyon, kayıplar ve verim. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
12 Üç fazlı transformatörün çekirdek ve sargı yapıları, bağlantı grupları, gerilim, akım bağıntıları. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
13 Üç fazlı transformatörlerin paralel bağlanmaları ve yük dağılımı, örnek problem çözümleri. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
14 Oto transformatörleri, kaynak transformatörleri, gerilim ve akım (ölçü) trafoları Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
15 Bir transformatörün gerilim ve frekans anma değerleri, görünür güç anma değeri, akım yükselme problemi ve transformatör etiketi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar