DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Proje-II * ELK   210 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elızbar SARIYEV
Dersi Verenler
Öğr.Gör.ELIZBAR SARIYEV1. Öğretim Grup:A
MühendisSUAT SARI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; AutoCAD programını kullanarak katı modelleme yapabilmesi, aydınlatma ve kuvvet olarak elektrik projeleri çizebilmesidir. Ayrıca çizgi tipi oluşturma, çoklu çizgi tipi oluşturma, sembol kütüphanesi oluşturma, Office programları ile ilişkili tablo ve metinlerden oluşan veri alışverişi yapma, sorgulama yapma, ölçekli çizim çıktısı üretme, çizim çıktılarını katlama ve proje dosyası hazırlayıp teknik iletişim aracı olarak kullanma yeterliğini kazanmasıdır.
Dersin İçeriği
AutoCAD ile üç boyutlu yüzey ve katı modelleme, çizgi tipi, sembol kütüphanesi gibi önemli özelleştirmeler, iki ve üç boyutlu olarak ölçekli elektrik projeleri çizme, Office programları ile ilişkili veri alışverişi, ölçekli çıktıların organizasyonu ve teknik iletişim aracı olarak kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
X
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
X
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 WCS ve UCS kavramları ve sembol anlamları, 3D çizim ayarları, Elev ve Thickness ile üç boyutlu gezinme. Kaynak kitapların incelenmesi
2 Primitive ve türetme yüzey oluşturma. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
3 Modeling aracı komutlarının tanıtımı. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
4 Verilen perspektifin katı model olarak çizimi. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
5 Katı modellerin ölçülendirilmesi, 2 ödev uygulamanın açıklaması. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 Bazı özelleştirmeler. (Komut kısa yolları, çizgi tipi oluşturma, çoklu çizgi tipi, çoklu çizgilerin düzenlenmesi vb.) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
7 Elektrik projelerinde sembol kütüphanesi oluşturma ve kullanılması, sembollerin kütüphanesi oluşturma ödev açıklaması. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
8 Vize Sınavı
9 Aydınlatma ve kuvvet projelerinde kapak, semboller, şartnameler ve vaziyet planı çizimi ve ölçek. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
10 Aydınlatma ve kuvvet mimari planlarının üzerine uygulama projelerinin çizimi. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
11 Aydınlatma ve kuvvet mimari planlarının üzerine uygulama projelerinin çizimi. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
12 Aydınlatma ve kuvvet projelerinde gerilim düşümü hesabı örneklerinin projeye eklenmesi, yükleme cetveli. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
13 Kuvvet projesinde Kompanzasyon hesabı, Zayıf akım, aydınlatma ve kuvvet projesi tek hat şemaları. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
14 Ek resimlerin çizilmesi, projenin çıktısını alıp uygun boyutlarda keserek katlayıp dosyalamak. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
15 Laboratuvar uygulamalı sınavı ve ödev çizim çıktı dosyalarının değerlendirilmesi. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
16-17 Final Haftası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar