DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri AYT   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEYNEP ERÇEN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ZEYNEP ERÇEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma konusunu ve problemlerini belirleyebilir.
2) Sistematik bir şekilde araştırma yapabilir.
3) Araştırma raporu hazırlayabilir
4) Araştırmayı sunabilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
X
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
X
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve Araştırma Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Araştırma Problemi Tanımlama Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Literatür taraması Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Nicel Araştırma Yaklaşımı Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Nitel Araştırma Yaklaşımı Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Örnekleme Yöntemleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Vize Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Veri Toplama Araçları Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Verileri Analiz Etme Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Verilerin Tablo ve Grafikle Gösterimi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Araştırma Raporu Hazırlama Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Bilimsel Etik Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Bir Bilimsel Araştırma İncelemesi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Final Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar