DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programlama Temelleri BPP   101 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veysel POLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLATUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar yazılımı hakkında temel kavramları, temel düzeyde problem çözme becerilerini, yazılım planlama ve hazırlamasının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Algoritma ve Akış Şeması ,Kodlama Ortamı ,Kod Yazım Kuralları , Temel Giriş Çıkış Komutları ,Değişken Tanımlamaları ,Döngü Kontrol Deyimleri ,Saptırma ve Karşılaştırma Komutları,Dizi Değişkenlerin Tanımlanması ve Kullanılması, Dizi Değişken Uygulamaları ve sıralama işlemi, Altprogramlar , Fonksiyon Altprogramlar , Harici Altprogramlar , Sırasal Dosyalar ,Doğrudan Erişimli Dosyalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel seviyede kodlama mantığını açıklar.
2) Algoritma kavramını açıklar.
3) Akış şeması çizer.
4) Kodlama ortamı yazılımlarını kurar ve kullanır.
5) Uses mathematical and logical thinking in coding.
6) Bilgisayar yazılımı hakkında temel kavramları açıklar, temel düzeyde problem çözer.
7) Değişken ve dizi değişkenleri tanımlar ve kullanır.
8) AltProgramlar tanımlar ve kullanır.
9) Sırasal ve doğrudan erişimli dosyaları tanımlar ve kullanır
10)
11)
12)
13) .
14)
15)