DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik GRS   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Girişimcilik konusunda bilgi ve yeterlilik kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Küçük işletme çeşitleri,Küçük işletmelerin kuruluş süreci,Küçük işletmelerde kurulum yönetim,üretim,pazarlama ve finansman.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Girişimciliği destekleyen ve zorlayan çevresel, sektörel, ekonomik ve politik dengeleri açıklar,
2) Girşimcilerin karşılaşacağı sorunlar hakkında bilgi sahibi olur
3) Fizibilite çalışmaları konusunda bilgi sahibi olur
4) İyi bir girişimcinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olur.
5) amacına uygun iş planı hazırlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Girişimcilik Kavramı ve Özellikleri KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
2 Girişimcilikte Başarı Faktörleri ve Başarısızlık Nedenleri KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
3 İşletmelerin Kuruluş Süreci ve Amaçları KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
4 Büyüklük ve Diğer Ölçütlere Göre İşletmeler KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
5 Küçük İşletmelerde Yönetim İşlevi ve Yeni Yönetim Yaklaşımları KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
6 Küçük İşletmelerde Üretim İşlevi ve Yeni Üretim Sistemleri KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
7 Küçük İşletmelerde Finansman İşlevi ve Yeni Finansman Yöntemleri KONULARIN OKUNMASI
8 Ara Sınav KONULARIN OKUNMASI
9 Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
10 Girişimcilere ve Yetkililere Öneriler KONULARIN OKUNMASI Yazılı Sınav
11 İş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
12 Yönetim fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
13 İş planı hazırlamak KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
14 İş planı hazırlamak KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
15 Küçük işletmeler için destekler KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları KONULARIN OKUNMASI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar