DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programlama Temelleri * BPP   101 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veysel POLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLATUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar yazılımı hakkında temel kavramları, temel düzeyde problem çözme becerilerini, yazılım planlama ve hazırlamasının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Algoritma ve Akış Şeması ,Kodlama Ortamı ,Kod Yazım Kuralları , Temel Giriş Çıkış Komutları ,Değişken Tanımlamaları ,Döngü Kontrol Deyimleri ,Saptırma ve Karşılaştırma Komutları,Dizi Değişkenlerin Tanımlanması ve Kullanılması, Dizi Değişken Uygulamaları ve sıralama işlemi, Altprogramlar , Fonksiyon Altprogramlar , Harici Altprogramlar , Sırasal Dosyalar ,Doğrudan Erişimli Dosyalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Algoritma ve Akış Şeması Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
2 Kodlama Ortamı Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
3 Kod Yazım Kuralları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
4 Temel Giriş Çıkış Komutları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
5 Değişken Tanımlamaları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
6 Döngü Kontrol Deyimleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
7 Saptırma ve Karşılaştırma Komutları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Dizi Değişkenlerin Tanımlanması ve Kullanılması Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
10 Dizi Değişken Uygulamaları ve sıralama işlemi Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
11 Altprogramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
12 Fonksiyon Altprogramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
13 Harici Altprogramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
14 Sırasal Dosyalar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
15 Doğrudan Erişimli Dosyalar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar