DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik ve Animasyon-I BPP   112 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MEHMET İSMAİL SOLMAZUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel grafik becerisi kullanabilme.
Dersin İçeriği
Sayısal resimler ile ilgili Temel Terimler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik temel terimlerini açıklar
2) Sayısal resim dosya türlerini açıklar.
3) Temel resim düzenleme işlemlerini yapar
4) Sayısal Resimlerde Arka Plan Temizleme işlemleri yapar
5) dosyaları uygun formatta kaydeder
6) amacına uygun dosya oluşturur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel terimler okuma Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
2 Genel Bilgiler okuma tekrarlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
3 Temel düzeneleme işlemleri okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
4 Temel düzeneleme işlemleri okuma tekrarlama Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
5 Sayısal Resimlerde Arka Plan Temizleme okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
6 Sayısal Resimlerde Arka Plan Temizleme okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
7 Buton yapımı okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav yok Yazılı Sınav
9 Yazı Efektleri okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
10 Web için kaydetme okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
11 Dilimleme İşlemleri okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
12 Dilimleme İşlemleri okuma tekrarlama
13 Filtreler okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
14 Filtreler okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
15 Katman harmanlama Seçenekleri okuma tekrarlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar