DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik ve Animasyon-II BPP   215 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel animasyon becerisi kazandırma.
Dersin İçeriği
Temel animasyon bilgisi, Kare kare animasyonlar Ara doldurma işlemleri ileri animasyon teknikleri Action Script kodlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Animasyon ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
2) Web için animasyonlar yapar
3) Action script ile animasyon kontrollerini yapar
4) Sembolleri etkin şekilde kullanır.
5) ters kinematik animasyon tekniği ile animasyon oluşturur
6) actionscript dili ile basit animasyon kontrolleri tanımlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel animasyon bilgisi KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Yazılı Sınav
2 Sahne ayarları KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
3 Çizim teknikleri KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
4 Kare kare animasyon KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
5 Hareket aradoldurma KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
6 Şekil aradoldurma KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
7 Yayınlama seçenekleri KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav KONULARIN OKUNMASI
9 Semboller KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
10 Semboller KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
11 Ters Kinematik KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Ödev
12 Action Script giriş KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
13 Temel fonksiyonlar KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
14 Animasyon kontrolleri KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
15 Sembollerle çalışma KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları KONULARIN OKUNMASI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar