DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Web Editörü BPP   122 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel web editörü işlemleri yapabilmek
Dersin İçeriği
Web Editörü ile Metin İşlemleri, Resim Ekleme, Bağlantı İşlemleri, Tablo işlemleri, Flash, video, ses İşlemleri, Çerçeveler, Formlar, CSS

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel WEB editörü işlemlerini yapmak
2) WEB projesi için şablon oluşturmak
3) WEB sayfaları içinde kullanıcı etkileşimli uygulamalar yapmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Editöre Giriş. Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
2 Editör Ayarları. Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
3 Editör İle Metin İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
4 Editör İle Metin İşlemleri Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
5 Editör İle Resim Ekleme Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
6 Editör İle Linkler Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
7 Editör İle Tablolar Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı
9 Editör İle Flash, Video, Ses Dosyaları Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
10 Editör İle Frame (Çerçeve) Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
11 Editör İle Formlar Konuların okunması ve araştırılması
12 Editör ile Formlar Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
13 Editör İle CSS Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
14 Editör İle CSS Konuların okunması ve araştırılması
15 Editör İle Bir WEB Sayfası Örneği Konuların okunması ve araştırılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar