DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Güvencesi ve Standartları KGS   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zeynep ERÇEN
Dersi Verenler
MühendisYUSUF POLATUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması
Dersin İçeriği
 Standart ve Standardizasyon , belgelendirme ve akreditasyon, TSE Faaliyetleri, Kalite ve yönetim sistemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olur
2) Kalite Yönetim Sistemlerini tanıyabilir.
3) Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturabilir.
4) Toplam Kalite Yöntemini tanımlayabilir. Kalite Standartlarını Uygulayabilir.
5) İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygulayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite Kavramı Standart ve Standardizasyon İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Standardizasyonun Amaçları Standardizasyonun Faydaları Standart Çeşitleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Standardizasyon ve verimlilik Ulusal ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Stratejik yönetim Yönetime katılma İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav yok
9 Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi İlgili kaynakları okuma Yazılı Sınav
10 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme İlgili kaynakları okuma Anlatım
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
12 Kalite Kontrol Kavramı İlgili kaynakları okuma Anlatım
Yazılı Sınav
13 Toplam Kalite Yönetimi İlgili kaynakları okuma Anlatım
Yazılı Sınav
14 Kalite Yaklaşımları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Yazılı Sınav
15 Türkiye'deki Standardizasyon İlgili kaynakları okuma Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar