DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme Tekniği * EOT   109 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elızbar SARIYEV
Dersi Verenler
Öğr.Gör.ELIZBAR SARIYEV1. Öğretim Grup:A
Öğr.Gör.ELIZBAR SARIYEV1. Öğretim Grup:B
TURHAN ATMIŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ölçme işleminin temel ilkeleri ve özelliklerinin öğrenilmesi; karşılaşılabilecek her türlü fiziksel ve elektriksel ölçmeye uygun ölçü aletlerini seçebilmesi, uygun bağlantı şekillerini yapabilmesi; hatasız ölçümleri gerçekleştirebilmesi.
Dersin İçeriği
Ölçme işlemleri, ölçü aletlerinin seçimi,kalibrasyon, fiziksel ve elektriksel standart birimler ve birim çevirmeleri. Hata, ölçüm cihazı uygun alet seçimi ve etiket özellikleri. Hataların sınıflandırılması ve bileşkeleri. Akım, gerilim ve güç ölçümleri. Elektriksel büyüklüklerin anlık, ortalama etkin ve tepe değerleri. Aktif ve reaktif güç tanımı ve ölçülmesi.Elektrodinamik metreler ve sınıflandırmaları. Ölçü transformatörler i ile ölçme. Wattmetre, Voltmetre ve Ampermetreler. Direnç, sığa, ve indüksiyonun ölçülmesi. Osiloskopla yapılan ölçümler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçmenin tanımı, ölçü aletlerinin seçimi ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Uzunluk Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Alan Ölçümü, Hacim Ölçümü, Kesit ve Çap Ölçümü. Kaynak kitapların incelenmesi
2 Temel ve türetilmiş birimler ve dönüşümleri. Birimlerin tanımları. Ölçme tekniğinde kullanılan semboller. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
3 Ölçmede hata, ölçme işlemine uygun alet seçilmesi, ölçme cihazlarının etiket özellikleri. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
4 Doğru akım ölçmeleri, DA Ampermetresi. DA Voltmetresi, Avometre-Mültimetreler ile gerekli hesaplamaların öğretilmesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
5 Alternatif Akım Ölçülmesi, AA tanımı, dalga şekilleri, etkin değer, ani değer , ortalama değer ve tepe değerlerinin öğretilmesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 AA ölçü aletleri, döner demir plakalı, döner mıknatıslı, termik ölçü aletleri , AA doğrultma ve ölçme. Uygun problemler ve çözümleri. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
7 Ölçü transformatörleri ile ölçme işlemi ve gerekli hesaplamaların yapılması Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Measurement ofGüç ve iş(enerji) ölçümü, AA güç, DA güç, tek fazda ve üç fazda güç ölçümü Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
10 Reaktif güç ölçümü, güç faktörü ve ölçümü Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
11 Elektrik sayaçları ve bağlantı şekilleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
12 Devre elemanları tanımı ve özellikleri, direnç, kondansatör, empedans ölçümleri. Kablolarda arıza yöntemi ve tespitleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
13 Frekansmetre, aydınlık şiddeti ölçme, toprak ve yalıtkanlık direnç ölçümleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
14 Yalıtkanlık ölçümü, osiloskop kullanımı. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
15 Osiloskop ile ölçme. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
16-17 Final Haftası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar