DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi * IST   101 1 3 3.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimlendirme ve soğutmayı tanımlayabilme, ısı ve sıcaklık kavramlarını kavrayabilme ve ölçebilme, Termodinamik kavram ve işlemleri kavrayabilme ve örnek problemler yardımıyla uygulayabilme, Isı geçis prensiplerini kavrayabilme ve basit ısı geçiş problemlerini çözebilme.
Dersin İçeriği
Temel fiziksel ve kimyasal kavramlar, Birim sistemleri, Gizli ve duyulur ısı, Sıcaklık ve sıcaklık ölçümü, Basınç ve basınç ölçümü, Gaz ve gaz kanunları, İş, güç, Enerji, Isı geçişi ve ısı geçişi türleri: iletim, taşınım ve ışınım, Temel akışkan özellikleri, Akış türleri, Süreklilik ve enerji denklemi, Kanal ve borularda akış, Soğutmanın tanımı, Soğutma çeşitleri, Temel mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve uygulama alanları, örnekler, Soğutma çevrimlerinin P-h diyagramında gösterilmesi, İklimlendirmenin tanımı, çeşitleri ve uygulama alanları, örnekler, Psikrometrik Diyagram.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
X
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
X
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel fiziksel ve kimyasal kavramlar, Birim sistemleri İlgili bölümün okunması
2 Gizli ve duyulur ısı, sıcaklık ve sıcaklık ölçümü İlgili bölümün okunması
3 Basınç ve basınç ölçümü, Gaz ve gaz kanunları İlgili bölümün okunması
4 İş, güç, enerji İlgili bölümün okunması
5 Isı geçişi ve ısı geçişi türleri İlgili bölümün okunması
6 İletim, taşınım ve ışınım İlgili bölümün okunması
7 Temel akışkan özellikleri, akış türleri İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Görülen konulara çalışılması
9 Süreklilik ve enerji denklemi İlgili bölümün okunması
10 Soğutmanın tanımı, soğutma çeşitleri, temel mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve uygulama alanları, örnekler İlgili bölümün okunması
11 Soğutma çevrimlerinin P-h diyagramında gösterilmesi İlgili bölümün okunması
12 Enerji denklemleri İlgili bölümün okunması
13 İklimlendirmenin tanımı, çeşitleri ve uygulama alanları, örnekler İlgili bölümün okunması
14 Psikrometrik Diyagram İlgili bölümün okunması
15 Kanal ve borularda akış İlgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Görülen konulara çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar