DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kaynak Teknolojisi * IST   107 1 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GANİME TUĞBA ERCOŞKUN1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mekanik sistemlerde kullanılan ergitme yöntemi ile yapılan aynı veya farklı özellikteki malzemelerin birleştirmelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Elektrik Ark Kaynak metodları; Örtülü elektrod ark kaynağı, Mag, Tig , Oksi-asetilen kaynağı, Plastik boru kaynağı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
X
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynak tekniğine giriş. İlgili bölümün okunması
2 Kaynak tekniğinde iş güvenliği ve ilk yardım. İlgili bölümün okunması
3 Oksi-asetilen kaynağı. İlgili bölümün okunması
4 Oksi-asetilen kaynağı uygulamaları. İlgili bölümün okunması
5 Elektrik ark kaynağı, Malzeme ve elektrod seçimi İlgili bölümün okunması
6 Elektrik ark kaynak makinaları. İlgili bölümün okunması
7 Kaynak ağzı oluşturma ve kaynak pozisyonları. İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav
9 Örtülü elektrot kaynağı uygulamaları. İlgili bölümün okunması
10 Gazaltı kaynak metodları. İlgili bölümün okunması
11 Mag kaynak uygulamaları. İlgili bölümün okunması
12 Tıg kaynağı uygulamaları. İlgili bölümün okunması
13 Tozaltı kaynak metodu, Plazma. İlgili bölümün okunması
14 Plastikler, Plastiklerin ergitilerek birleştirilmesi. İlgili bölümün okunması
15 Plastik kaynak uygulamaları. İlgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar