DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Elektrik * IST   108 2 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci elektrik devreleri ve elektrik motorları bağlantıları ile ilgili temel yeterlikleri kazandırılacaktır
Dersin İçeriği
İletkenlerin bağlantılarını yapabilecektir. Ölçme araçlarını kullanabilecektir. Seri ve paralel devre kurabilecektir. Topraklama ve sıfırlama bağlantılarını yapabilecektir. Sıcaklık algılayıcılarının kurulumunu yapabilecektir. Nem algılayıcılarının kurulumunu yapabilecektir. Hız/titreşim/algılayıcılarının kurulumunu yapabilecektir. Basınç algılayıcılarının kurulumunu yapabilecektir. . Akış algılayıcılarının kurulumunu yapabilecektir. Seviye algılayıcılarının kurulumunu yapabilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel elektrik kavramları İlgili bölümün okunması
2 İletkenler ve bağlantıları İlgili bölümün okunması
3 Elektrik ölçüm cihazları İlgili bölümün okunması
4 Elektrik ölçüm cihazları İlgili bölümün okunması
5 Seri ve paralel devreler İlgili bölümün okunması
6 Seri ve paralel devreler İlgili bölümün okunması
7 Sıcaklık Algılayıcıları, nem algılayıcıları İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav
9 Sıcaklık Algılayıcıları, nem algılayıcıları İlgili bölümün okunması
10 Basınç Algılayıcıları, seviye Algılayıcıları İlgili bölümün okunması
11 Termostatlar ve bağlantıları İlgili bölümün okunması
12 Presostatlar ve bağlantıları İlgili bölümün okunması
13 Tek fazlı elektrik motorları İlgili bölümün okunması
14 Fazların sırasını belirlemek İlgili bölümün okunması
15 Üç fazlı motor İlgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar