DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Havalandırmaya giriş İlgili bölümün okunması
2 Havalandırma sistem elemanları İlgili bölümün okunması
3 Fanlar, menfezler, damperler, filtreler İlgili bölümün okunması
4 Havalandırma kanallarının tasarımı İlgili bölümün okunması
5 Dış hava miktarı tayini İlgili bölümün okunması
6 Kanal hesapları İlgili bölümün okunması
7 Kanallarda toplam basınç kaybı İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Görülen ders konularının çalışılması
9 Kanal boyutlandırılması ve hesap yöntemleri İlgili bölümün okunması
10 Kanal sisteminde ekonomi İlgili bölümün okunması
11 Havalandırma uygulamaları İlgili bölümün okunması
12 Kanal ve bağlantı elemanlarının yapımı İlgili bölümün okunması
13 Test, ayar ve dengeleme İlgili bölümün okunması
14 Sistemin işletmeye alınması İlgili bölümün okunması
15 Ses ve akustik İlgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Görülen ders konularının çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar