DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı IGS   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan TÜRKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İş güvenliği tanımı, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici tedbirler, iş güvenliği ve donanımları, iç ortam hava kalitesi, ilk yardım, ilk yardım malzemeleri, atıklar ve atıkları sınıflandırma, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alır.
2) İlk yardım yapar.
3) Toz talaş ve zararlı gazlara karşı koruyucu tedbirler alır.
4) Geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolar.
5) iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanlarını tanımlar.
6) Atıklar ve atıkları sınıflandırmayı tanımlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Güvenliği Tanımı ve Mevzuatı Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Meslek Hastalıkları Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Emisyonlar, Çevre Kirliliği ve Zararlı Gazlarla İlgili Mevzuat Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İş Güvenliği ve İş Güvenliği Ekipmanları Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İç Ortam Hava Kalitesi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 İlk Yardım Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 İlk Yardım Malzemeleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Koruyucu İlk Yardım ve Acil Arama Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Atıklar ve Atıkları Sınıflandırma Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Atıkları Depolama Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Geri Dönüşüm ve Geri Dönüşüm Sistemleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Tehlikeli Atık Yönetmelikleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersle ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar