DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım BDT   207 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar TÜFEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GANİME TUĞBA ERCOŞKUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Bu ders ile öğrencilerin ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını, temel çizim komutlarını, düzenleme komutlarını, ölçülendirme komutlarını kullanabilmeleri, BDÇ programları arası veri dönüşümleri yapabilecek ve çıktı alabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
 Ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutlar, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, BDÇ programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar destekli tasarım ve çizim ifadelerini anlar
2) Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını kullanır
3) Temel çizim komutlarını kullanır
4) Düzenleme komutları ile çizim sayfası oluşturur
5) Projesinin çıktısını alır
6) Tasarım yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekran düzenleme komutları Sunum Hazırlama
2 Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme Sunum Hazırlama
3 Çizim komutları ve kullanımı Sunum Hazırlama
4 Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme Sunum Hazırlama
5 Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme Sunum Hazırlama
6 Düzenleme komutlarını kullanabilme Sunum Hazırlama
7 Düzenleme komutlarını kullanabilir Sunum Hazırlama
8 Ara Sınav Ara sınav konularına çalışır
9 Düzenleme komutlarını kullanabilir Sunum Hazırlama
10 Ölçülendirme komutlarını kullanabilir Sunum Hazırlama
11 Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama Sunum Hazırlama
12 BDÇ programları arası veri dönüşümleri yapabilir Sunum Hazırlama
13 BDÇ programları arası veri dönüşümleri yapabilir Sunum Hazırlama
14 Yazıcı ayarları ve çıktı alma işlemini yapar Sunum Hazırlama
15 Yazıcı ayarları ve çıktı alma işlemini yapar Sunum Hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar