DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programlanabilir Kumanda Devreleri IST   220 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahir Can KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde otomatik kontrol sistemlerini ve çalışma prensiplerini öğrenmek. Merkezi, bilgisayar kontrollü sistemleri tanımak.
Dersin İçeriği
Denetim sistemi, plc sistemi, plc sistemi plc ile program yazma, plcli kontrol devreleri, plcli iklimlendirme soğutma sistemleri kontrol devreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denetim sistemi kurar.
2) PLC sistemi kurar.
3) PLC ile program yazar.
4) PLC ile kontrol devreleri kurar.
5) PLC ile iklimlendirme soğutma sistemleri kontrol devreleri kurar.
6) PLC ile çalışan iklimlendirme sistemlerini devreye alır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Denetim sistemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Denetim sistemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Denetim sistemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 PLC sistemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 PLC sistemi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 PLC ile program yazma İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
7 PLC ile program yazma İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 PLC li kontrol devreleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 PLC li kontrol devreleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 PLC li kontrol devreleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
12 PLCli iklimlendirme/soğutma sistemleri kontrol devreleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 PLCli iklimlendirme/soğutma sistemleri kontrol devreleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
14 PLCli iklimlendirme/soğutma sistemleri kontrol devreleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
15 PLCli iklimlendirme/soğutma sistemleri kontrol devreleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar